Milwaukee

FILTRE POUSSIERES RAINUREUSE

BIZ 790 625
  • Filtre à poussière pour rainureuse BIZ790613.