ECOVADIS TILLDELAR BIZLINE EN GULDMEDALJ FÖR DERAS CSR-POLITIK

Sedan 2018 har programmet BizCare på ett konkret sätt speglat vårt engagemang för miljö och sociala frågor. Idag har det belönats med Ecovadis-märket!

Vad är Ecovadis?

Ecovadis är den första kollaborativa betygsplattformen för miljöansvar och socialt ansvar inom företag.  Det är både ett informationssystem och ett nätverk av experter som ger sina köpande kunder och leverantörer enkla, pålitliga och jämförbara betyg.

Ecovadis bedömer alltså företagens CSR-riktlinjer enligt 21 indikatorer  samtidigt som de stödjer dem för att de ska bli mer ansvarsfulla organisationer.

Deras internationellt erkända certifiering är nu standard inom många branscher. 
Sedan 2007 har 75 000 företag objektivt bedömts i 160 länder.  

Ecovadis frågeformulär består av 150 frågor fördelade på 4 teman:  
1.  Sociala och mänskliga rättigheter (35 % av frågorna)
2. Ansvarsfulla inköp (15 % av frågorna)
3. Miljö (35 % av frågorna)
4. Etik (15 % av frågorna)

För varje tema omfattar utvärderingen 3 dimensioner
1.  Införda riktlinjer (25 % av betyget)
2. Företagens åtgärder (40 % av betyget)
3. Uppnådda resultat(35 % av betyget)

Ecovadis tilldelar företag en medalj i enlighet med resultatpoängen de erhållit: 
- Brons mellan 45 och 53 
- Silver mellan 54 och 65
- Guld mellan 66 och 72
- Platina mellan 73 och 100

Guld!

Sitt första deltagarår får BizLine en global poäng på 70/100, och tilldelas därmed Ecovadis guldmedalj 2021 för sitt sociala ansvarstagande.

Denna distinktion belönar alltså de åtgärder som vidtagits av BizLine-teamen och tillåter oss att gå med i Rexel Group som redan är guldcertifierad sedan 2017.

Utöver resultatens symbolvärden gör detta att vi är ett av de 1% bästa företagen i vår sektor som utvärderats av Ecovadis. 

Och nu?

Efter att ha analyserat våra styrkor och förbättringsområden arbetar BizLine nu på en handlingsplan för att fortsätta utveckla vårt CSR-tänkande

Läs hela rapporten

... vi ses nästa år!