ECOVADIS KENT DE GOUDEN MEDAILLE TOE AAN BIZLINE VOOR HAAR CSR-BELEID

Sinds 2018 vertaalt het BizCare-programma concreet ons milieu- en maatschappelijk engagement. Dit wordt nu met het Ecovadis-label beloond!

Ecovadis, wat is dat?

Ecovadis is het eerste samenwerkingsplatform voor de notatie van de milieu-, sociale en bestuurscriteria van ondernemingen. Het is zowel een informatiesysteem als een netwerk van experten dat aan hun klanten, kopers en leveranciers eenvoudige, betrouwbare en vergelijkbare scores ter beschikking stellen.

Het evalueert het ESG-beleid van ondernemingen aan de hand van 21 indicatoren en begeleidt hen zodat ze meer verantwoorde organisaties worden.

Hun certificatie, die internationaal is erkend, is tegenwoordig de norm in vele activiteitensectoren. 

Sinds 2007 werden 75.000 ondernemingen op objectieve wijze geëvalueerd in 160 landen.  

De vragenlijst van Ecovadis bestaat uit 150 vragen, gegroepeerd in 4 thema’s:  
1. Maatschappij en rechten van de mens  (35 % van de vragen)
2. Verantwoorde aankopen  (15 % van de vragen)
3. Milieu (35 % van de vragen)
4. Ethiek (15 % van de vragen)

Voor elk thema is de evaluatie op 3 dimensies toegespitst: 
1. Het gevoerde beleid (25 % van de score)
2. De ondernomen acties (40 % van de score)
3. De behaalde resultaten (35 % van de score)

Wat de resultaten betreft, kent Ecovadis aan de ondernemingen een medaille toe in functie van de totale score die ze hebben behaald:
- Brons tussen 45 en 53
- Zilver tussen 54 en 65
- Goud tussen 66 en 72
- Platinum tussen 73 en 100

Gold!

Voor het eerste jaar dat we deelnemen, haalt BizLine een globale score van 70/100, en verkrijgt aldus de gouden medaille Ecovadis 2021 voor haar ESG-beleid.

Deze onderscheiding compenseert de acties ondernomen door de BizLine-teams en laat ons toe om toe te treden tot de Rexel-groep, die al sinds 2017 met goud gecertificeerd is.

Naast het symbool, kunnen we dankzij deze resultaten geïntegreerd worden in de zeer kleine kring van 1% van beste ondernemingen van onze sector beoordeeld door Ecovadis. 

En nu?

Na een analyse van haar sterke punten en haar punten waar verbeterd kan worden, werkt BizLine aan een actieplan waarmee we onze ESG-aanpak verder kunnen uitbouwen

Het volledige rapport lezen

…afspraak volgend jaar!