ECOVADIS KENT DE GOUDEN MEDAILLE TOE AAN BIZLINE VOOR HET CSR-BELEID

Sinds 2018 geeft het programma BizCare concreet uitdrukking aan onze betrokkenheid bij maatschappij en milieu. Die betrokkenheid wordt nu beloond door het label Ecovadis!

Ecovadis, wat is dat?

Ecovadis is het eerste samenwerkingsplatform voor beoordeling van milieubescherming en maatschappelijk verantwoord ondernemen van bedrijven. Het is zowel een informatiesysteem als een netwerk van deskundigen dat de kopers en leveranciers eenvoudige, betrouwbare en vergelijkbare beoordelingen ter beschikking stelt.

Zo beoordeelt Ecovadis het MVO-beleid van bedrijven met behulp van 21 indicatoren en begeleidt ze ook, zodat het meer verantwoordelijke organisaties worden.
Hun internationaal erkende certificering is tegenwoordig de norm in vele activiteitensectoren. 

Sinds 2007 zijn er 75 000 bedrijven objectief beoordeeld in 160 landen

De vragenlijst van Ecovadis bestaat uit 150 vragen, gegroepeerd in 4 thema’s:
1. Sociaal & Mensenrechten (35 % van de vragen)
2. Verantwoord inkopen (15 % van de vragen)
3. Milieu (35 % van de vragen)
4. Ethiek (15 % van de vragen)

Voor elk thema heeft de beoordeling betrekking op 3 aspecten:
1. Het ingevoerde beleid (25 % van het cijfer)
2. De acties in de bedrijven (40 % van het cijfer)
3. De behaalde resultaten (35 % van het cijfer)

Aan het eind van de resultaten reikt Ecovadis de bedrijven een medaille uit, afhankelijk van de score die ze hebben behaald:
- Brons tussen 45 en 53
- Zilver tussen 54 en 65
- Goud tussen 66 en 72
- Platinum tussen 73 en 100

Gold!

In het eerste jaar van deelname behaalde BizLine een totaalscore van 70/100, en won daarmee de Gouden Medaille Ecovadis 2021 voor het MVO-beleid. 

Deze onderscheiding beloont dus de acties van de BizLine teams en hiermee kunnen we ons aansluiten bij de Rexel Groep, die al sinds 2017 het certificaat Goud bezit.

Afgezien van de symbolische waarde, kunnen wij dankzij deze resultaten toetreden tot de zeer gesloten kring van 1% van de beste bedrijven in onze sector die door Ecovadis zijn beoordeeld. 

En nu?

Na de analyse van de sterke punten en de verbeterpunten werkt BizLine vanaf nu aan een actieplan dat haar in staat stelt om de MVO-aanpak verder te ontwikkelen

Lees het volledige rapport

…we ontmoeten u graag volgend jaar!