Privacy en persoonsgegevens

1. WIE ZIJN WIJ?

BizLine, gespecialiseerd in apparatuur en verbruiksgoederen voor professionals, verkoopt zijn producten binnen de Rexel Group. Het bedrijf is gevestigd aan boulevard Fort de Vaux 13, 75017 Parijs.
In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief de EU-algemene voorschriften voor gegevensbescherming, treden wij op als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Wij zijn dus verantwoordelijk voor het gebruik door of voor ons van uw persoonlijke gegevens.

2. ONZE INZET

Het waarborgen van de vertrouwelijkheid van gegevens is de basis voor het opbouwen van vertrouwensrelaties tussen u en ons. Daarom nemen we de bescherming van uw privacy serieus wanneer we onze activiteiten uitoefenen, zowel op onze websites als in vestigingen van het Rexel netwerk.
Deze privacyverklaring vertelt u hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. Het kan op elk moment worden gewijzigd, in welk geval de nieuwe versie op onze website zal worden gepubliceerd. De laatste update van deze kennisgeving is van 12 april 2019.

3. DE INFORMATIE DIE WE VERWERKEN

U verstrekt ons bepaalde persoonlijke gegevens wanneer u via onze verkoopkanalen met ons communiceert, bijvoorbeeld wanneer u een account op onze website aanmaakt of contact met ons opneemt om een vraag te stellen. We verzamelen bepaalde persoonlijke gegevens door uw gebruik van onze websites of applicaties te observeren, door bijvoorbeeld technologieën zoals cookies te gebruiken.
Houd er rekening mee dat we alleen informatie die we bij u hebben verzameld, verwerken om u de producten of services te bieden die u verwacht.
U kunt controle uitoefenen over de persoonsgegevens die wij verwerken. Wanneer om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, kunt u weigeren deze te verstrekken. Als u er echter voor kiest om de persoonlijke gegevens die we nodig hebben om u een product of dienst te leveren niet te verstrekken, kunnen we u mogelijk dat product of die dienst niet verlenen. Persoonlijke identificatie: uw naam, voornaam en handtekening.
Contactinformatie: uw zakelijke e-mailadres, zakelijke post- en telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens, zoals een afleveradres.
Gebruikersaccountinformatie: de datum waarop uw account is aangemaakt, uw Rexel-accountnummer, uw gebruikersnaam, uw wachtwoorden en andere beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en accounttoegang.
Aankopen: gegevens over de kostenraming die u opvraagt over Configurator Utility Kits,
Locatiegegevens: informatie over uw locatie voor bezorgdoeleinden en het beheren van uw contactgegevens.
Uw interacties met ons: de inhoud van berichten, e-mails, brieven of telefoontjes die u ons stuurt/pleegt, zoals opmerkingen en meningen over de producten die u schrijft, of de vragen en informatie die u vraagt/verzendt naar de klantenservice

4. WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de benodigdheden van onze relatie met u. Dit is inclusief:
- Verkoop
- Verbetering van onze producten en diensten
- Marketing (directory, nieuwsbrieven, prospectie, profilering)
- Loyaliteitsprogramma's (kaarten, evenementen, wedstrijden, trekkingen)
- Externe communicatie
- Naleving van wettelijke verplichtingen
- Geschillen
Deze activiteiten worden gedetailleerd beschreven in de volgende paragrafen. 4.1. Verkoop Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor essentiële activiteiten zoals:
- Klantenservice en productretour: we gebruiken uw persoonlijke gegevens om de productgarantie te activeren bij het bestellen, ontvangen, registreren en beheren van klachten van klanten en/of productretouren en -verwerking van het claimbestand.
- Klantenservice. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw vragen te beantwoorden en de aftersales service van onze producten en diensten te verlenen. 4.2. Verbetering van onze producten en diensten Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om:
- Enquêtes uit te voeren of om uw mening te vragen over onze producten en diensten: uw antwoorden en meningen worden gebruikt voor kwaliteitscontrole en de verbetering van onze producten en diensten.
- Het analyseren van uw gebruik van onze websites, applicaties en uw reactie op onze communicatie om de producten en diensten die wij aanbieden te verbeteren. 4.3. Marketing Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om:
- Directory: we kunnen een klant-/prospectbestand maken.
- Nieuwsbrieven: we kunnen u nieuwsbrieven sturen over onze producten en diensten.
- Prospectie: we kunnen u communicatie sturen (inclusief e-mails en sms-berichten) over onze producten en diensten of die van derden, waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn (bijvoorbeeld omdat ze overeenkomsten met andere producten en diensten delen die u hebt gekocht of waarvoor u interesse hebt getoond).
- Gepersonaliseerde inhoud: we kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u gepersonaliseerde inhoud en advertenties te presenteren.
- Loyaliteitsprogramma (evenementen, wedstrijden, loterij): we kunnen u aanmelden voor onze loyaliteitsprogramma's en u beloningen aanbieden. 4.4. Externe communicatie Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u te informeren over:
- Energiemarkten
- onze evenementen of onze nieuwe producten en diensten
- onze bedrijfsstrategie, onze governance of onze waarden 4.5. Naleving van onze wettelijke verplichtingen We verwerken uw persoonlijke gegevens of communiceren deze met derden wanneer de toepasselijke wetgeving dit vereist, met name:
- Fiscaal recht
- Boekhoudrecht.
- Wetgeving met betrekking tot het voorkomen van fraude
- Wetgeving met betrekking tot de vermindering van het kredietrisico
- Verzekeringsrecht
- Human Resources wet
- Naleving van onze wettelijke verplichtingen 4.6. Geschillen Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om:
- mogelijke of lopende geschillen op te lossen
- onze wettelijke rechten te verdedigen
- ons te verdedigen in een gerechtelijke procedure
- te reageren op verzoeken van politie of justitie
- meer in het algemeen, onze rechten, onze privacy, onze veiligheid of ons eigendom te beschermen. 4.7. Juridische grondslag Voor elk van deze doeleinden verzamelt, gebruikt en communiceert BizLine uw persoonlijke gegevens zolang er een wettelijke basis is. De wettelijke basis zijn de volgende redenen:
- Omdat we de wet moeten naleven. In sommige gevallen moeten we uw gegevens bewaren omdat de wet dit vereist. Bijvoorbeeld: voor de veiligheid in het algemeen, om fiscale redenen, enz.
- Omdat u ermee heeft ingestemd. Bijvoorbeeld: wanneer u papieren of online formulieren invult en ervoor kiest om ons uw informatie te verstrekken.
- Omdat het in ons legitieme belang is. Bijvoorbeeld: om fraude te voorkomen, etc. Wanneer we uw informatie op deze basis verwerken, streven we er altijd naar om ons belang bij het verkrijgen van deze informatie in evenwicht te brengen met uw legitieme rechten en verwachtingen.

5. UW GEGEVENS EN ONZE RELATIE AAN DERDEN COMMUNICEREN

We communiceren uw persoonlijke gegevens met uw toestemming als dit nodig is voor een van de doeleinden die wordt vermeld in de paragraaf 'Waarom gebruiken we uw gegevens? ". 5.1. Dienstverleners We kunnen uw persoonlijke gegevens aan providers verstrekken voor een van de doeleinden die worden vermeld in de sectie 'Waarom gebruiken we uw gegevens'? ".
Onze partnerproviders moeten zich houden aan ons privacy- en beveiligingsbeleid en mogen de persoonlijke gegevens die zij van ons ontvangen niet voor andere doeleinden gebruiken. 5.2. Andere ontvangers We kunnen uw persoonlijke gegevens ook communiceren aan de volgende partijen:
- Gerechtelijke of regelgevende instanties
- Belanghebbenden van gerechtelijke procedures, zoals advocaten, eisers, gedaagden, etc. om onze wettelijke rechten te verdedigen of uit te oefenen.

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens buiten Frankrijk en de Europese Economische Ruimte overbrengen: in dit geval zullen we de verplichte procedure volgen om de nodige garanties te verkrijgen om deze overdracht te beveiligen.

7. BEWARING VAN UW GEGEVENS

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig om de doeleinden van de verwerking te bereiken. De bewaartermijn varieert van het ene type persoonlijke gegevens tot het andere omdat het afhangt van:
- De noodzaak voor het bedrijf om persoonlijke gegevens te bewaren
- Contractuele verplichtingen en vereisten van handelspartners
- Wettelijke verplichtingen (gegevensbescherming, verzekering, belastingen, human resources ...)
- Regels en aanbevelingen gepubliceerd door de gegevensbeschermingsautoriteiten
BizLine kan bepaalde persoonlijke gegevens na deze termijn bewaren, bijvoorbeeld om geschillen te beslechten en voor de behoeften van lopende of verwachte gerechtelijke procedures, registers bij te houden voor zijn diensten, zijn wettelijke verplichtingen na te komen en zijn wettelijke rechten te verdedigen.

8. VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS

We evalueren regelmatig de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om onze informatie- en communicatiesystemen te beschermen, om ze aan te passen aan de risico's die u loopt en verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat u gebruikt voor toegang tot onze website vertrouwelijk te houden. We zullen u niet om uw wachtwoord vragen, behalve om in te loggen op onze website.
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door toegang tot of gebruik van onze website, inclusief in geval dat een virus dat uw computer infecteert of andere materiële schade.
Als we onze uiterste best doen om de juistheid van de informatie op onze website te waarborgen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten, weglatingen of resultaten die kunnen worden verkregen, verzonden, opnieuw verzonden of verzameld met behulp van deze informatie.

9. UW RECHTEN

U kunt alle aan de betrokken personen verleende rechten uitoefenen. U beschikt over de volgende rechten:

Recht van toegang. U heeft het recht om te weten of wij persoonlijke gegevens over u hebben. U hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, evenals andere informatie over de verwerking van deze gegevens;

Recht op toegang. U heeft het recht om te weten of wij persoonlijke gegevens u aangaande bewaren. U heeft het recht om een kopie te verkrijgen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, evenals andere informatie over de verwerking van dergelijke gegevens;

Recht op rectificatie. U heeft het recht om rectificatie van persoonsgegevens u aangaande die onnauwkeurig zijn, en in sommige gevallen de verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden of om andere redenen die verband houden met uw specifieke situatie;

Recht van bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. voor commerciële doeleinden);

Recht op beperking van verwerking. U heeft het recht om ons te vragen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens in bepaalde gevallen te beperken, bijvoorbeeld terwijl we een claim onderzoeken voor onjuiste persoonlijke gegevens (onder bepaalde voorwaarden);

Recht op verwijdering. U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen (onder bepaalde voorwaarden);

Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien nodig heeft u het recht om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die u aan ons heeft doorgegeven (in een machine leesbaar formaat) of om deze gegevens naar een ander bedrijf te laten verzenden;

Recht om uw toestemming in te trekken. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Dit is inclusief toestemming voor prospectie (zie "Waarom gebruiken wij uw gegevens?" In de paragraaf "Marketing").

10. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst. Het wordt voornamelijk gebruikt om informatie te verzamelen over uw websitenavigatie en om u gepersonaliseerde diensten te bieden. Op uw computer worden cookies beheerd door uw internetbrowser.
We gebruiken cookies om u te helpen gemakkelijk op onze website te navigeren en voor bepaalde functies, waaronder het analyseren van websiteverkeer. Cookies kunnen u ook herkennen wanneer u zich opnieuw op de website aanmeldt en bieden u inhoud die is afgestemd op uw voorkeuren en interesses.
Sommige cookies kunnen persoonlijke gegevens verzamelen, waaronder informatie die u invoert zoals uw gebruikersnaam, of wanneer ze u volgen voor gerichte advertenties.

Zoals de meeste websites, maakt deze website gebruik van cookies die in de volgende categorieën kunnen worden ingedeeld: - Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van onze website.
- Functionaliteitscookies: deze cookies dienen om uw gebruikerservaring te optimaliseren en te vereenvoudigen.
- Analytische en prestatiecookies: deze cookies worden gebruikt voor interne doeleinden om ons te helpen u een betere gebruikerservaring te bieden
- Targeting- en advertentiecookies: deze cookies worden gebruikt om u inhoud (inclusief advertentie-inhoud) te presenteren die persoonlijk en interessant voor u is, en ook om de effectiviteit van deze inhoud te evalueren.

Alle cookies die op deze website worden gebruikt, worden hieronder gedetailleerd: STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES
Type cookie Naam van de cookie Functie van de cookie
HTTP CookieConsent Bewaart de cookietoestemming door de gebruiker voor het huidige domein
HTTP frontend
HTTP JSESSIONID Handhaaft de configuratie van gebruikersinstellingen via paginaverzoeken
ANALYSE- EN PRESTATIECOOKIES
Type cookie Naam van de cookie Functie van de cookie
HTTP _ga Slaat een unieke identificatie op die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
HTTP _gat Gebruikt door Google Analytics om het aantal zoekopdrachten drastisch te verlagen
HTTP _gid Slaat een unieke identificatie op die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Pixel collect Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat van de bezoeker en zijn gedrag. Registreert het gedrag van de bezoeker op zijn verschillende apparaten en marketingkanalen.
HTTP PAGECACHE_FORMKEY Zorgt voor een snellere weergave.

U kunt uw cookie-instellingen op elk moment wijzigen. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen (klik op de knop "Help" van uw browser om te weten hoe u verder moet gaan), kunt u ervoor kiezen om een melding te ontvangen telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of gewoon weigeren, maar in dit geval zijn sommige functies van onze website niet langer toegankelijk.
De configuratie van elke browser is anders. Klik op de onderstaande links om de te volgen procedure in elke browser te kennen:
- Internet Explorer
- Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari

Onthoud ook dat als u verschillende computers op verschillende plaatsen gebruikt, u ervoor moet zorgen dat elke browser is ingesteld naar uw voorkeuren voor cookies.

11. HOE UW RECHTEN UIT TE OEFENEN?

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen of om meer informatie over deze rechten te verkrijgen, kunt u
contact met ons opnemen via de volgende coördinaten:
Referent aan gegevensbescherming
Adres:
BizLine
Ter attentie van de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens
13 bd du fort de Vaux
75017 Parijs
E-mail: data.protection@bizline.com