Hydroalcoholische gel 100 ml

  • France
BIZ 751 003

De hydroalcoholische gel is een antiseptisch middel specifiek voor de bovenste laag van de opperhuid. Voor een altijd optimale handhygiëne en een verminderd risico op overdracht en verspreiding van pathogene en niet-pathogene micro-organismen.

Technische bijzonderheden Tech
Formule:

Ethanol (CAS 64-17-5): 70 g/100 g (biocide werking).

Glycerine (verzacht en beschermt de huid).

Activiteiten getest volgens de normen:

Bacteriedodend EN 1276.
Schimmelwerend EN 1650.
Virucidaal EN 14476.

Toepassingen en voordelen Informatie
Tube 100 ml.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 6 jaar.
Niet aanbrengen op een beschadigde huid.
Vermijd contact met de ogen.
Niet inslikken.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en deze verpakking of het etiket tonen.
Niet roken tijdens het gebruik.
Niet gebruiken en uit de buurt houden van vlammen of ontstekingsbronnen of vonken, warmtebronnen of elektrische apparaten die in werking zijn.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Uit de buurt houden van voedsel en dranken, inclusief diervoeder.
Verwijder lege verpakkingen of ongebruikte producten volgens de voorschriften van de gemeentelijke afvalverwijderingswet.


Te gebruiken op schone, droge handen.
Breng de nodige hoeveelheid aan op handen en eventueel polsen en wrijf gedurende ongeveer 1 minuut.
Spoel niet af.

Hydroalcoholische gel 100 ml
Online kopen

Ga direct naar Rexel.nl