Ett träd planteras för var 300:e köp av BizLine-produkter!

Som en del av vår CSR-policy har BizLine åtagit sig att bedriva en exceptionell
verksamhet fram till den 31 december 2022:

För varje 300 euro (exklusive moms) som spenderas på BizLine-produkter på rexel.co.uk
planterar BizLine ett träd tillsammans med sin partner Trees Everywhere.


Sedan slutet av 2020 har Trees-Everywhere lanserat initiativet "1 miljard träd".
Detta är en ambitiös siffra som kommer att göra det möjligt för kolsänkor,
skyddsområden för den biologiska mångfalden och avkylningsområden att blomstra i hela Frankrike!

träd har planterats

756

träd har planterats

Co2

4914

ton koldioxid har lagrats under 30 år

planteringsställen

1

planteringsställen

Trees Everywhere

VÅR PARTNER,
TREES EVERYWHERE

TreesEverywhere är en organisation baserad i Marseille som har ett galet projekt: att plantera 1 miljard träd!

Därför samarbetar vi med kommuner, företag och föreningar för att inkludera trädplanteringsmekanismer i deras CSR-procedurer!
BizLine är mycket stolt över detta partnerskap, som är perfekt integrerat i företagets CSR-strategi och som involverar både kunder och anställda.

VARFÖR PLANTERA TRÄD?

 • Trees Everywhere
  Solidaritet

  Inkludering av de mest utsatta
  befolkningsgrupperna genom användning
  av lokala ESAT:er för trädplantering.
  Dessutom stöder plantagerna den lokala
  sysselsättningen genom att samarbeta
  med lokala tjänsteleverantörer.

 • SPÅRBARHET

  Analyser av överlevnadsgraden och mätningar av planterade arter genomförs årligen.

  De uppgifter som samlas in på detta
  sätt är en garanti för spårbarhet.

  Trees Everywhere
 • Trees Everywhere
  Miljövinster

  •   Behållning av jorden genom reglering av vatten
  •   Biologisk mångfald hos växter och djur
  •   Bevarande av jorden
  •   Buller och dammkontroll
  •   Välbefinnande
  •   Avskiljning av koldioxid

 • HÅLLBARHET

  Klimatskogarna är skyddade från selektiv
  avverkning och kalhuggning i upp
  till 99 år. Ett avtal om verklig
  miljöförpliktelse som undertecknats av
  ägaren garanterar att dessa
  skogsområden är hållbara.

  Trees Everywhere
JAG BIDRAR *Ett träd planteras då beställning av Gigamedia eller Bizline-produkter med ett värde från 3000 kr (exkl. moms) är gjord på rexel.se på en och samma order.
Aktiviteten gäller mellan den 22 april och den 31 december 2022.