MEDDELANDE AVSEENDE INTEGRITETSSKYDD

1. PRESENTATION AV OSS

BizLine, specialiserat på utrustning och förbrukningsvaror för yrkesutövare, marknadsför sina produkter inom Rexel-koncernen Företaget har sitt säte på 13 boulevard Fort de Vaux 75017 Paris.
Vi agerar i enlighet med tillämplig lag, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning, som registeransvarig när vi behandlar dina personuppgifter. Vi ansvarar därför för vår användning av dina personuppgifter, eller om det sker för vår räkning.

2. VÅRT ÅTAGANDE

Att säkerställa uppgifternas sekretess är grunden för att bygga förtroende mellan dig och oss. Därför tar vi skyddet av din integritet på allvar när vi arbetar, vare sig det är på våra webbplatser eller i Rexel-nätverkets agenturer.
Detta meddelande avseende integritetsskydd berättar om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.
Det kan ändras när som helst, i vilket fall kommer den senaste versionen att publiceras på vår webbplats. Den senaste uppdateringen av detta meddelande skedde den 12 april 2019.

3. INFORMATIONEN VI BEHANDLAR

Du tillhandahåller oss vissa personuppgifter när du interagerar med oss genom våra försäljningskanaler, till exempel när du skapar ett konto på vår webbplats eller då du kontaktar oss för att ställa en fråga. Vi samlar in vissa personuppgifter genom att observera din användning av våra webbplatser eller applikationer, till exempel genom att använda teknik som kakor.
Observera att vi bara behandlar uppgifterna som samlas in från dig för att förse dig med de produkter eller tjänster du förväntar dig.
Du kan utöva kontroll över de personuppgifter som vi behandlar. När personuppgifter begärs kan du vägra att tillhandahålla dem. Men om du väljer att inte tillhandahålla de personuppgifter som vi behöver för att förse dig med en produkt eller tjänst kan vi kanske inte tillhandahålla dig den produkten eller tjänsten.
Personuppgifter: ditt förnamn, efternamn och din underskrift.
Kontaktuppgifter: dina arbetsrelaterade e-postadress, postadress och telefonnummer och övriga kontaktuppgifter, som t.ex. en leveransadress.
Uppgifter om användarkonto: datum ditt konto skapades, numret till ditt Rexel-konto, ditt användarnamn, dina lösenord och andra säkerhetsuppgifter som används för autentisering och åtkomst till kontot.
Inköp: uppgifter om den kostnadsberäkning du begär på Kits-konfiguratorn för nyttofordon
Platsuppgifter: information om din plats för leveransändamål och hantering av dina kontaktuppgifter.
Dina interaktioner med oss: innehållet i meddelanden, e-post, brev eller telefonsamtal som du skickar till/tillhandahåller oss, till exempel de kommentarer och åsikter om produkterna som du skriver, eller de frågor och information du ställer/skickar till kundservice .

4. DÄRFÖR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER

Vi använder dina kontaktuppgifter för de behov som uppstår genom vår relation till dig. Detta inkluderar:
- Försäljning
- Förbättring av våra produkter och tjänster
- Marknadsföring (katalog, nyhetsbrev, direkt marknadsföring, profilering)
- Lojalitetsprogram (kort, evenemang, tävlingar, lottdragningar)
- Extern kommunikation
- Efterlevnad av lagliga skyldigheter
- Rättstvister
Dessa aktiviteter finns detaljerade i de följande styckena 4.1 Försäljning
Vi använder dina kontaktuppgifter för väsentliga aktiviteter såsom:
• Service efter försäljning och returnering av produkter: Vi använder dina personuppgifter för att aktivera produktgarantin för att beställa, ta emot, registrera och hantera kundklagomål och/eller produktåterlämnande och behandling av reklamationsärendet.
• Kundservice Vi använder dina personuppgifter för att svara på dina frågor och tillhandahålla kundservice för våra produkter och tjänster. 4.2 Förbättring av våra produkter och tjänster
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att:
• Göra undersökningar eller be om din åsikt om våra produkter och tjänster: dina svar och åsikter används för kvalitetskontroll och förbättring av våra produkter och tjänster.
• Analysera din användning av våra webbplatser, applikationer och din reaktion på vår kommunikation för att förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder. 4.3 Marketing
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att:
• Katalog: vi kan skapa en kundfil/fil för framtida kund.
• Nyhetsbrev: vi kan skicka nyhetsbrev om våra produkter och tjänster.
• Direkt marknadsföring: vi kan skicka dig kommunikation (inklusive e-postmeddelanden och textmeddelanden) om våra produkter och tjänster eller sådana från tredje part, som vi tror kan vara av intresse för dig (till exempel eftersom de delar likheter med andra). andra produkter och tjänster som du har köpt eller som du har visat intresse för).
• Personligt anpassat innehåll: vi kan använda dina personuppgifter för att presentera dig personligt anpassat innehåll och reklam.
• Lojalitetsprogram (evenemang. tävlingar, lotteridragningar): vi kan registrera dig för våra lojalitetsprogram och erbjuda dig belöningar. 4.4 Extern kommunikation
Vi använder dina kontaktuppgifter för att informera dig om:
- energimarknaderna
- våra evenemang och våra nya produkter och tjänster
- vår företagsstrategi, vår styrning eller våra värderingar 4.5 Efterlevnad av våra lagliga skyldigheter
Vi behandlar dina personuppgifter eller meddelanden till tredje parter när gällande lagstiftning ålägger det , t.ex.:
- Skatterätt
- Redovisningsrätt
- Lagstiftning för förhindrande av bedrägeri
- Lagstiftning för att minska kreditrisk
- Försäkringsrätt
- Rätt avseende personella resurser
- Efterlevnad av våra lagliga skyldigheter 4.6 Tvister och rättstvister
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för:
- att lösa eventuella tvister eller för att
- skydda våra lagliga rättigheter
- säkerställa vårt försvar inom ramen för en rättsprocess
- bemöta förfrågningar från polisen eller rättsväsendet
- och mer allmänt för att skydda våra rättigheter, vår sekretess, vår säkerhet och våra tillgångar. 4.7 Rättslig grund
För dessa ändamål mottar BizLine, och använder och kommunicerar dina personuppgifter i den mån det föreligger en rättslig grund för detta. De rättsliga grunderna utgörs av följande skäl:
• Därför att vi måste följa lagen. I vissa fall måste vi spara dina uppgifter eftersom lagen ålägger oss detta. Till exempel: för att tillse den allmänna säkerheten, av skattemässiga skäl, o.s.v.
• Därför att du har samtyckt till detta. Till exempel: när du fyller i pappers- eller webbaserade formulär och väljer att tillhandahålla oss uppgifter.
• Därför att det är vårt berättigade intresse. Till exempel för att förhindra bedrägerier, m.m. Då vi behandlar dina uppgifter utifrån detta skäl ser vi alltid till att förena vårt intresse i att inhämta dessa uppgifter med dina lagstadgade rättigheter och förväntningar.

5. KOMMUNIKATION AV DINA UPPGIFTER OCH VÅR RELATION TILL TREDJE PARTER


Vi delar med oss av dina personuppgifter med ditt samtycke i de fall då detta är nödvändigt för något av de ändamål som förtecknas i stycket ""Därför använder vi dina personuppgifter ""
5.1 Leverantörer
Vi delar med oss av dina personuppgifter till leverantörer för något av de ändamål som förtecknas i stycket ""Därför använder vi dina personuppgifter ""
Våra samarbetspartners och leverantörer måste följa våra sekretess- och säkerhetsregler och har inte rätt att använda de personuppgifter vi tillhandahåller av något annat skäl. 5.2 Övriga mottagare
Vi kan även dela med oss av dina personuppgifter till följande parter:
• Rättsliga myndigheter och tillsynsmyndigheter
• Berörda parter i rättsliga förfaranden, såsom advokater, käranden, svarande etc. för att försvara eller utöva våra juridiska rättigheter

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan behöva överföra dina personuppgifter till platser utanför Frankrike och EES: i detta fall följer vi den obligatoriska förfarandet för att erhålla de nödvändiga garantierna för att säkerställa denna överföring.

7. LAGRING AV DINA UPPGIFTER

Vi förvarar dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppnå syftet med behandlingen. Varaktigheten för lagringen varierar från en typ av personuppgifter till en annan eftersom det beror på:
• Företagets behov av att lagra personuppgifter
• Avtalsförpliktelser och krav från handelspartner
• Rättsliga skyldigheter (dataskydd, försäkring, skatter, personella resurser ...)
• Regler och rekommendationer som har publicerats av tillsynsmyndigheterna för dataskydd
BizLine kan behålla vissa personuppgifter utöver denna period, till exempel för att lösa tvister och för behoven i pågående eller kommande rättsliga förfaranden, föra register för sina tjänster, uppfylla sina juridiska skyldigheter och försvara sina juridiska rättigheter.

8. DINA UPPGIFTERS SÄKERHET

Vi granskar regelbundet de tekniska och organisatoriska åtgärder som vidtagits för att skydda våra informations- och kommunikationssystem för att anpassa dem till de risker du medför, samt för att förhindra all slags förlust, missbruk eller obehörig ändring av dina personuppgifter.
Det är ditt ansvar att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats konfidentiellt . Vi kommer inte att be dig om ditt lösenord, förutom när det gäller för att logga in på vår webbplats.
Vi accepterar inget ansvar för skador orsakade av åtkomst till eller användning av vår webbplats, inklusive om virus infekterar din dator eller någon annan materiell skada.
Om vi gör vårt yttersta för att säkerställa riktigheten i den information som tillhandahålls på vår webbplats kan vi inte hållas ansvariga för något fel, utelämnande eller resultat som kan erhållas, överföras, vidarebefordras eller samlas in med hjälp av denna information.

9. DINA RÄTTIGHETER

Du kan utöva alla de rättigheter som tilldelas de berörda personerna. Du har följande rättigheter:

Rätt till åtkomst. Du har rätt att veta om vi har personuppgifter om dig. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig, samt annan information om behandlingen av sådana uppgifter;

Rätt till rättelse. Du har rätt att få rättelse av personuppgifter om dig som är felaktiga, och i vissa fall radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av dina personuppgifter för prospekteringsändamål eller av andra skäl relaterade till din specifika situation;

Rätt till att göra invändningar. Du kan invända mot användningen av dina personuppgifter för vissa ändamål (t.ex. för kommersiella ändamål);

Rätt till att begränsa behandlingen. Du har rätt att be oss att begränsa vår användning av dina personuppgifter i vissa fall, till exempel medan vi undersöker ett påstående om felaktiga personuppgifter (under vissa villkor);

Rätt till radering. Du kan be oss om att radera dina personuppgifter (under vissa villkor);

Rätt till dataöverföring. Du har vid behov rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har överfört till oss (i ett maskinläsbart format) eller att dessa data överförs till ett annat företag;

Rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka det samtycke du har gett för användningen av dina personuppgifter. Detta inkluderar samtycke till undersökningen (se ""Därför använder vi dina uppgifter"" i stycket ""Marketing"")

10. Kakor

En kaka är en liten textfil som placeras på din dator när du besöker en webbplats. Den används främst för att samla information om din webbplatsnavigering och för att förse dig med personliga tjänster. På din dator hanteras kakor av din webbläsare.
Vi använder kakor för att hjälpa dig att enkelt navigera på vår webbplats och för vissa funktioner, inklusive för att analysera webbplatstrafik. Kakor kan också känna igen dig när du loggar in igen på webbplatsen och erbjuda dig innehåll anpassat efter dina preferenser och intressen.
Vissa kakor kan samla in personuppgifter, inklusive information som du anger som ditt användarnamn, eller när de spårar dig för riktad annonsering.

Liksom de flesta webbplatser använder denna webbplats cookies som kan klassificeras i följande kategorier:

- Strikt nödvändiga kakor: avser kakor som är strikt nödvändiga för vår webbplats funktion.
- Funktionskakor: dessa kakor används för att optimera och förenkla din användarupplevelse.
- Analys- och prestandakakor dessa kakor används för interna ändamål för att vi ska kunna ge dig en bättre användarupplevelse
- Målgrupps- och reklamkakor: Dessa kakor används för att presentera innehåll (inklusive reklaminnehåll) som är personlig och intressant för dig och även för att utvärdera innehållet.

Samtliga kakor som används på denna webbplats beskrivs nedan:

STRIKT NÖDVÄNDIGA KAKOR

Typ av kaka Kakans namn Kakans funktion
HTTP CookieConsent Sparar användarens tillstånd för användning av kakan för den aktuella domänen
HTTP frontend
HTTP JSESSIONID Underhåller konfigurationen av användarinställningar genom sidförfrågningar

ANALYS- OCH PRESTANDAKAKOR

Typ av kaka Kakans namn Kakans funktion
HTTP _ga Lagrar en unik identifierare som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen.
HTTP _gat Används av Google Analytics för att drastiskt minska mängden förfrågningar
HTTP _gid Lagrar en unik identifierare som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen.
Pixel collect Används för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och dess beteende. Registrerar besökarens beteende på sina olika enheter och marknadsföringskanaler.
HTTP PAGECACHE_FORMKEY Säkerställer en snabbare visning.

Du kan ändra dina kakinställningar när som helst. Genom att ändra inställningarna för din webbläsare (klicka på ""Hjälp"" -knappen i din webbläsare för att veta hur du ska gå vidare) kan du välja att bli meddelad varje gång en cookie skickas, eller helt enkelt vägra, men i det här fallet är vissa funktioner på vår webbplats inte längre tillgängliga.

Konfigurationen för varje webbläsare är olika. Klicka på länkarna nedan för att veta proceduren som ska följas i varje webbläsare:
- Internet Explorer
- Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari

Kom också ihåg att om du använder olika datorer på olika platser måste du se till att varje webbläsare är inställd enligt dina preferenser för kakor.

11. SÅ HÄR UTÖVAR DU DINA RÄTTIGHETER ?

För att utöva de nämnda rättigheterna eller för att få ytterligare information om dessa rättigheter kan - du kontakta oss med hjälp av följande kontaktuppgifter: Uppgiftsskyddsansvarig Adress: BizLine att: Uppgiftsskyddsansvarig 13 bd du fort de Vaux 75017 Paris E-post: data.protection@bizline.com"