Färdigpackad skruv och plugglåda för elektriker

BIZ 710 424 - 1532062

Består av:

  • 1 resväska BIZ 790531
  • 100 vrister BIZ 720182
  • 100 vrister BIZ 720181
  • 200 skruvar BIZ 770777
  • 250 skruva BIZ 770746
  • 250 skruva BIZ 770753
  • 250 skruva BIZ 770752
  • 250 skruva BIZ 770743
Färdigpackad skruv och plugglåda för elektriker