Expanderande akrylmassa

BIZ 710 325 - 1480226
  • Europe
Tekniska uppgifter Teknik

Permanent flexible: ca 12.5 %.
Brandklassad för upp till 4 timmars brandmotstång för både integritet och isolation (EI).EI30-EI240.
Brandbeständig värmeexpanderande akrylmassa som används för att förhindra spridning av ljud, brand och rök genom fogar och öppningar i ljud- och brandklassificerade väggar och bjälklag.
Produkten är lämplig för brandtätning av tekniska genomföringar som plast- och stålrör, kablar, kablar i bunt och kabelsteg.

  • Färg Vit
  • Nettovolym 310ml
Tillämpningar och fördelar Information

Brandbeständig värmeexpanderande akrylfogmassa.

Fördelar :

Övermålningsbar.

Ljudisolerande.

Expanderar vid värme.

Tillämpning(-ar) :

Utvecklad för att förhindra spridning av ljud, brand och rök genom fogar och öppningar i ljud- och brandklassificerade väggar och bjälklag.
Används tillsammans med Mineralfiber 1480228.

Du kanske även gillar Prod

Brandbeständig vär meexpanderande akrylfog massa