Skaltång 160 m oisolerad

  • Livstid
  • Germany
BIZ 790 122 - 1620656
Tekniska uppgifter Teknik

Polerad yta.
PVC-handtag.

  • Vikt 130g
  • Avskalningsförmåga Ø 5 mm/10 mm²
  • Skärens hårdhet 60HRC
Tillämpningar och fördelar Information
  • För strippning av enkla och flera ledare med fina ledningar.
Skaltång 160 m oisolerad