Förvaringslåda-kabelskotång

BIZ 700 272 - 1623718

Låda med skumbeklädd insida.

Tillämpningar och fördelar Information

Medger förvaringen av en tång och ett tiotal par pressbackar.

Förvaringslåda-kabelskotång