Klohammare

  • Livstid
BIZ 790 004 - 1624160
Tekniska uppgifter Teknik
  • Huvudets form Runt
  • Huvudets material Polerat stål
  • Handtagets material Mantlat stål
  • Vikt 480g