Minivattenpass 10 cm

BIZ 700 334 - 1635658
  • Livstid
Det är i fickan!
Tekniska uppgifter Teknik

Aluminiumkropp.

Maskinerad flaska i slagfast akrylblock.

Fluorescerande hög UV-resistans vätska.

Effektabsorberande ändstycken.

Magnetisk.

  • Precision 0.5mm/m
  • Vikt 80g
Tillämpningar och fördelar Information
1 injektionsflaska med horisontell nivå.

Fördelar :

Identifiering av borrhål varje 71 mm enligt standard DIN 49075.
minivattenpass 10 cm