minivattenpass 10 cm

  • Livstid
BIZ 700 334 - 1635658
Det är i fickan!
1 injektionsflaska med horisontell nivå.
Tekniska uppgifter Teknik

Aluminiumkropp.

Maskinerad flaska i slagfast akrylblock.

Fluorescerande hög UV-resistans vätska.

Effektabsorberande ändstycken.

Magnetisk.

  • Precision 0.5mm/m
  • Vikt 80g
Tillämpningar och fördelar Information
Identifiering av borrhål varje 71 mm enligt standard DIN 49075.
minivattenpass 10 cm