Ham-borr sats SDS+ 5-12

 • Europe
BIZ 700 196 - 1601044
Précision et rapidité de perçage !

Borrsatsen innehåller diametrarna:

 • 5 x 110 mm.
 • 6 x 110 mm.
 • 6 x 160 mm.
 • 8 x 110 mm.
 • 8 x 160 mm.
 • 10 x 160 mm.
 • 12 x 160 mm.
Tillämpningar och fördelar Information
Tillämpningar
 • Massiva material
  Massiva material
 • Ihåliga material
  Ihåliga material
 • Betong
  Betong
 • Armerad betong
  Armerad betong
 • Cellbetong
  Cellbetong
 • Håltegel
  Håltegel
 • Massivt tegel
  Massivt tegel
 • Sten
  Sten
 • Granit
  Granit
Ham-borr sats SDS+ 5-12