Sats med 2 dragstavar med roterande kontakter röd 2 x 1 m Ø 5 mm

BIZ 700 155 - 1600660

Stavarna är utrustade med roterande anslutningar.

När stavarna är sammankopplade absorberar anslutningarna de rörelser som kan lossa och klyva mekanismen.

Tillbehör och stavar skruvas inte loss.

Tillämpningar och fördelar Information

Säkrar korrekt kontakt stavarna emellan i alla svåra lägen där stavarna ibland kan skruvas loss.

Sats med 2 dragstavar med roterande kontakter röd 2 x 1 m Ø 5 mm