Sats med 2 sökspiraler med formminne

BIZ 700 153 - 1600659
Tillämpningar och fördelar Information

Satsen består av:

  • 1 böjlig sökspiral med formminne på 17.5 cm.
  • 1 böjlig sökspiral med formminne på 25 cm.

Tillämpning(-ar) :

Håller kabeln perfekt vid genomföringen i rör och höljen.

Sats med 2 sökspiraler med formminne