Satsmed 30 cm kedja och magnet

BIZ 700 148 - 1600654

Satsen består av:

  • 1 30 cm lång stålkedja med en hon-ände (dragkraft 3 kg).
  • 1 stark magnet (lyftkraft på 2.5 kg).
Tillämpningar och fördelar Information

Används för att föra samman 2 stavar som förts in från olika håll i svåråtkomliga utrymmen som inuti hålväggar, undertak, kryprum m.m.

Satsmed 30 cm kedja och magnet