Draghuvud

BIZ 700 152 - 1600658
Tillämpningar och fördelar Information

Specialutformad för att ta sig över hinder i exempelvis undertak och plattor med kabelkanaler.