Anslagsram A3

För uppsättning av gruppförteckningsscheman vid centraler.
En glasklar plastfolie skyddar schemat mot nedsmutsning.