BIZ'GEL MAX 1 l

  • Europe
BIZ 710 395 - 0752098
Återanvändningsbar tack vare sina självbindande egenskaper!

Självlagande och återanvändningsbar tvåkomponentsgel.
En enda flaska med skiljevägg. De två komponenterna blandas i lika mängder (1:1).

Tekniska uppgifter Teknik

Genomslagshållfasthet: > 23 kV/mm.
Spänning: upp till 1 kV.
Installationstemperatur: -10 °C till +55 °C.
Driftstemperatur efter polymerisering: -60 °C till +200 °C.
Förnätar snabbt: ca 15 minuter vid 25 °C.

  • Nettovolym 1l
Tillämpningar och fördelar Information

Tätning och isolering av elektriska anslutningar.
Idealisk för att täta kopplingsdosor utomhus eller i fuktiga miljöer.

Återanvändningsbar!
Självlagande.
Snabbhärdande (beroende på temperaturen).
Lättåtkomlig även efteråt.
Giftfri.
Inget bäst-före-datum.

För optimal polymerisering, rekommenderar vi att utföra BIZ'GEL-blandningen vid ca +25 °C.
Om produkten förvaras vid lägre temperatur, tar polymeriseringen längre tid.
Skyddsklass IP68 endast om den används i en lämplig låda.


Häll de 2 komponenterna i lika mängder i medföljande bägare (1:1).
Blanda (högst 1 minut).
Gjut innehållet i bägaren på avsett ställe inom högst 1 minut.
Vid +25 °C, förvandlas produkten till gel på ca 15 minuter.