Röd och vit varningstejp

BIZ 351 050 - 0752067
Tekniska uppgifter Teknik

Mått: 50 mm x 33 m x 0.17 mm.
Brottgräns: 23 N/cm.
Töjningsgräns: 170 %.
Vidhäftningsförmåga: 1.2 N/cm.
Utrullningsstyrka: 2.3 N/cm.
Temperaturbeständighet: 80 °C.

  • Tjocklek 0.17mm
Tillämpningar och fördelar Information

Underlagsband i PVC, häftmassa av gummi.

Tillämpning(-ar) :

Golvmärkning av utrymningsvägar.
Märkning av skyddsområden och utrustningar (nödutrustning, brandposter, m.m.).
Identifiering av farliga eller antändningsbara ämnen.

Varningstejp röd/vit tejp