Akryllim

BIZ 710 210 - 1647312
  • Europe
Tekniska uppgifter Teknik

Dragbrottsgräns:

  • 60 kg/cm² (48 h/23 °C).

Öppentid: 10 min.
Temperaturbeständighet (°C): -15 till +75.
Appliceringstemperatur (°C): +15 till +40.
Hållbarhet: 12 månader i slutet originalemballage, mellan +5 °C och +25 °C.

  • Färg Vit
  • Nettovolym 300ml
Tillämpningar och fördelar Information

Vidhäftande på underlag som trä, sten, betong, gips samt isoleringsmaterial som polystyren och polyuretan, m.m.

Fördelar :

Utan lösningsmedel.
Rinner inte.

Tillämpning(-ar) :

  • Limning av gesims, väggfästen, listverk, socklar, spjälor och paneler.
  • Limning av panelbeklädnader på ramar och dörrar, väggbelysningar, taklister, kolonner och konsoler.
  • Limning av natursten och fajans.
  • Limning av stenplattor och kakel av mindre format.
  • Limning av och slutarbeten på gipsblock.
Avändningssätt och tips Information

Användningssätt :

Lim för enkel limning.
Applicera limmet i strängar eller klickar med 20 cm mellanrum.
Tryck kraftigt på delarna som ska limmas fast.
Minst en av delarna som ska limmas måste vara lätt porös.

Tips :

Bör ej användas på PE, PP, Teflon® eller bituminösa material.
Bör ej användas för föremål som ständigt är nedsänkta i vatten.

Sättlim 310Ml -20 - +70