S mörj medel allround 500 ml

  • France
BIZ 750 040 - 1693457

Smörjer.
Löser upp rost.
Fuktavvisande.
Skyddar mot rost.
Skyddar mot damm.

Tekniska uppgifter Teknik

Klassad som extremt lättantändlig.

  • Nettovolym 500ml
Tillämpningar och fördelar Information
  • Lås, gångjärn, muttrar, rörsystem, glidskenor m.m.
  • Kablar, antenner, elverktyg och mekaniska verktyg, trummor m.m. 

Använd inte på strömförande kretsar.


Skaka aerosolsprejen före användning.
Spreja på delarna som ska behandlas.
Vänta lite och upprepa proceduren igen på kraftigt korroderade delar.

S mörj medel allround 500 ml