Kabelsax

  • Livstid
BIZ 700 001 - 1621405
Tekniska uppgifter Teknik

PVC-handtag.

  • Kabel max Ø 21mm
  • Kapförmåga mjuk koppar (kabeltvärsnitt) 70mm²
  • Vikt 430g
Tillämpningar och fördelar Information

Kapa inte trådar och kablar i stål.