Kabelsax 335 mm

  • Livstid
BIZ 700 202 - 1621408
Tillämpningar och fördelar Information

För att kapa koppar- och aluminiumkablar upp till Ø 52 mm.
Kapar kopparkablar med en area på max. 300 mm².
Kapar aluminiumkablar med en area på max. 400 mm².

Kapa inte trådar och vajrar i stål.
Överskrid aldrig största rekommenderade Ø och areor för kablarna.
Smörj skärmekanismen med jämna mellanrum.