Passdelsnyckel

  • Livstid
BIZ 790 216 - 1623929
Tekniska uppgifter Teknik

Skruv ände DII på nyckelns ena sida och DIII på den andra.

Tillämpningar och fördelar Information

För att montera och demontera passkontakt DIAZED DII och DIII.