Passdelsnyckel

BIZ 790 216 - 1623929
  • Livstid
Tekniska uppgifter Teknik

DII på nyckelns ena sida och DIII på den andra.

Tillämpningar och fördelar Information

Tillämpning(-ar) :

För att montera och demontera passkontakt DIAZED DII och DIII.

Passdelsnyckel