Snörslå färg gul

  • France

Pulverladdningar av natriumkarbonat, svavel och kiselsyra som är fint balanserade för optimal vidhäftningsförmåga på snöret.

Pulvrets sammansättning
  • Gul järnoxid
  • Röd järnoxid
  • Natriumkarbonat, svavel och kiselsyra
Tillämpningar
  • Användning inomhus på gipsplattor före målning
  • Användning utomhus
  • Användning inomhus och utomhus
Tekniska uppgifter Teknik

Rengörs med såpa och vatten på icke-porösa ytor.
Nettovikt: 120 g.

Tillämpningar och fördelar Information

Pulver med hög densitet och låg flyktighet för tydliga streck.