Minivattenpass

  • Livstid
BIZ 700 386 - 1635340
Tekniska uppgifter Teknik

Hus tillverkat i plast.
Magnet i sällsynta jordartsmetaller.

  • Precision 1mm/m
  • Vikt 50g
Tillämpningar och fördelar Information

För att snabbt kunna rikta in strömbrytare och vägguttag.

Försedd med en sula på sockeln som möjliggör placering av vattenpasset på strömbrytaren eller vägguttagets kant.
Magneten är 5 gånger starkare än en vanlig järnmagnet.