Stabilieringssats för avrullningsvagga

BIZ 700 517 - 1600592
Tillämpningar och fördelar Information

Förstärkta metallskenor med tjockleken 1,5 mm.
6 möjliga inställningar för båda rullarna.

Fördelar :

Ultralätt produkt som optimerar prestandan för avrullningsställ 300 kg.

Avändningssätt och tips Information

Användningssätt :

Säkras på ena sidan av stället (BIZ 700 207) med vingskruv.

Stabiliseringssats för biz 700 207