Smörjgel för kablar Biz’Lub

BIZ 700 231 - 1600445
Tekniska uppgifter Teknik

Neutralt pH-värde (6.5 +/- 0.5).
Användningstemperatur: -5 °C till +82 °C (fryser vid -5 °C).
Förvaringstemperatur: +4 °C till +40 °C.
Densitet: 1.010+/- 0.01 g/ml.
Viskositet: 3 400 +/- 200 cps.
Torrsubstans: 12 %.
Volym: 1 liter.

Tillämpningar och fördelar Information

Fördelar :

Flamsäker, ej frätande, ej giftig.
Används på starkströms- och lågströmskablar.
Hög smörjningsförmåga.

Tillämpning(-ar) :

Underlättar borttagning och dragning av trådar och kablar i rör, kanaler och elektriska ledningar.

Avändningssätt och tips Information

Användningssätt :

Låt torka före spänningssättning.

Kabelsmörjmedel 1 L