Kabelsmörjmedel 1l

BIZ 700 231
Tekniska uppgifter Teknik

Neutralt pH-värde (6.5 +/- 0.5).
Användningstemperatur: -5 °C till +82 °C (fryser vid -5 °C).
Förvaringstemperatur: +4 °C till +40 °C.
Densitet: 1.010+/- 0.01 g/ml.
Viskositet: 3 400 +/- 200 cps.
Torrsubstans: 12 %.
Volym: 1 liter.

Tillämpningar och fördelar Information

Underlättar kabeldragning vid förläggning.

Flamsäker, ej frätande, ej giftig.
Används på starkströms- och lågströmskablar.
Hög smörjningsförmåga.


Låt torka före spänningssättning.