S-krok 3 (x 100)

Standard runda S-krokar.

Ø (mm)
 • 3.4
 • 4
Totalhöjd (mm)
 • 30
 • 35
Total längd (mm)
 • 24
 • 27
Öglestorlek (mm)
 • 5
 • 6
Max tillåten belastning (kg)
 • 80
 • 100
Förpackning
 • 100
 • 50
Tekniska uppgifter Teknik

Förzinkat stål.

Tillämpningar och fördelar Information

Denna krok är inte avsedd för att lyfta laster.


Ø av S-kroken måste vara åtminstone 0.8 mm större än Ø för den kedja den används med.