Upphängningssatser lås och vajrar

BIZ 710 409 - 1568277
Tekniska uppgifter Teknik
Maxbelastning (kg) (vajer Ø 1,5 mm) : 35.Vajer av flätat stål (m) : 150. Vajerkropp: 7 x 7 trådar av stål.Ø vajer (mm) : 1,5

Tillämpningar och fördelar Information

Satsen består av:

  • 100 upphängningslås BizLine.
  • 1 vajervinda 1,5 x 150 m.
Avändningssätt och tips Information

Tips :

Ta hänsyn till minsta och största angivna belastning.
Se till att det inte finns spår av olja, färg eller rost på vajern.
Ska ej användas utomhus eller i en miljö med klor, havsluft eller frätande ämnen.
Ska ej användas för lyftning.
Används endast för upphängning av utrustning för statisk belastning.
Ska ej användas för sammanfogning av två vajrar.
Ska ej användas för upphängning på mer än 60° i förhållande till vertikalplanet.
Upphängningssats för vajer Ø 1,5 x 150 m + 100 lås