DIN-skenor

BIZ 200 215 - 2500147
Tekniska uppgifter Teknik
Resistens mot saltdimma (h): min. 96.
  • Typ Symmetrisk hel
  • Tjocklek 1mm
Tillämpningar och fördelar Information

Tillämpning(-ar) :

1- ASYMMETRISKA SKENOR:
Möjliggör fästning med snäppfästning eller med skruv av anslutningsplintar eller plintar för anordningar med hjälp av tillbehör.
2- SYMMETRISKA SKENOR:
Möjliggör fästning med snäppfästning utan tillbehör av varje typ av modulär enhet (uttag, strömbrytare osv.).
Höjd 7,5 mm: används för fästning av lättare anordningar (för hushåll, tjänstesektor, industri osv.).
Höjd 15 mm: används för fästning av tyngre anordningar och/eller vid större avstånd mellan fästpunkterna.
Dinskena hel sy 35x7,5mm