Kabelsax med utväxling 150 mm²

  • Livstid
BIZ 700 011 - 1621406
Tillämpningar och fördelar Information

För att kapa koppar- och aluminiumkablar upp till Ø 32 mm.
Kapar kopparkablar med en area på max. 150 mm².
Kapar aluminiumkablar med en area på max. 240 mm².

Kapa inte trådar och vajrar i stål.
Överskrid aldrig största rekommenderade diametrar och areor för kablarna.
Smörj skärmekanismen med jämna mellanrum.

Kabelsax med utväxling 150 mm²