Elskåpsnyckel

  • Livstid
  • Germany
BIZ 700 494 - 1646592

Sammansatt av:

  • Fyrkant (5, 6, 7-8 mm).
  • Triangel (9 mm).
  • Nyckel (3-5 mm).
  • Spår 1/4" (1,0 x 7 mm) och PH2.
  • Gjuten zink.
Tekniska uppgifter Teknik
Mått: 62 x 62 mm